Τάκος Μεταλλικός

Professional line

Διαστάσεις

100x100mm