Τραφίλα μισοστρόγγυλη 50% 2/F

Καμπυλότητα 50%

Από 1,50x3mm εως 3x6mm