Τραφίλα ορθογώνιο 58% SP 242/C

Κλίση γωνίας 58%

Από 1,74x3mm εως 3,48x6mm