Τραφίλα ορθογώνιο 58% SP 242/F

Κλίση γωνίας 58%

Από 0,58x1mm εως 1,74x3mm