Ρολό γυαλόχαρτο για αξονάκι

No. 280

No. 320

No. 400

No. 500