Κυλινδρική διαμαντόφρεζα Fig. 836

 

Available sizes