Βούρτσα τρίχινη με μεταλλικό κέντρο διαμέτρου 50mm