Απορροφητήρας TBH για Smark

Απορροφητήρας με φίλτρο HEPA ενεργού άνθρακα και πρόφιλτρο. Μέγιστη δύναμη απορροφητήρα 260 mc/h.

230V 50/60Hz - μονοφασικός