Μicromotor Diagram

  • 25.000 Rpm
  • Είναι αθόρυβο.
  • Δεν έχει μικροδονήσεις.
  • Διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης στροφών είτε με πετάλ είτε με πίεση στη χειρολαβή.