Βελόνες μαγνητικού

 

Available sizes

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Διαστάσεις

 

Συνοδευτικά έγγραφα