Τουρ Balkan Motor BM 25C

Συμπεριλαβάνεται το πετάλ, η Τ30 και η ντίζα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

400 W

220-230VAC

18.000 στροφών