Τουρ Balkan Motor BM 23C

Περιλαμβάνεται ένα πετάλ, μια Τ30 και μια ντίζα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

200 W

220-230VAC

25.000 Στροφών