Υγρό Procad για ρητίνες

Δημιουργεί  ένα στρώμα γύρω από τη ρητίνη και σταματά οποιαδήποτε αντίδραση σε σχέση με τη σκόνη.