Ταναλάκι μισοστρόγγυλο

Με επαναφορά

Διαστάσεις

13cm