Ταναλάκι με συνδυασμό (κυρτό - κοίλο)

Με επαναφορά

Διαστάσεις

13cm