Ταναλάκι μισοστρόγγυλο

Professional line

Διαστάσεις

12cm