Εμπρόσθιο κοφτάκι

Με επαναφορά.

Διαστάσεις

13cm