Λούκια μισοστρόγγυλα HQ Αrt.21/A

Διαθέτει 12 μισοστρόγγυλα λούκια. (R. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12,5 )