Τρουμπουλέ στρόγγυλος για καστόνια ART13/A

Professional line

Διαστάσεις

9-16 x 350mm