Λιμαράκι μισοστρόγγυλο 180mm

No. 0

No. 1

No. 2

No. 3