Μικροσκόπιο Leica A60 πλήρες πακέτο με Acrobat Versa 003-657-220

Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τη βάση στήριξης Acrobat Versa, το μικροσκόπιο Leica A60, τον φωτισμό LED Optia® με σύστημα ρύθμισης, μια βασική πλάκα, ένα στατό και ένα κύριο στήριγμα εγγράφων. Δευτερεύον στήριγμα εγγράφων και βάση στήριξης κάμερας διατίθενται ξεχωριστά.

Διαστάσεις

Βάρος περίπου 17,5kg