Λαβή QC901 004-901

Aπαιτεί συμβατό σύστημα χαρακτικής GRS (GraverMax, GraverMach AT, GraverSmith)