Λαβή QC Monarch 004-921

Aπαιτεί συμβατό σύστημα χαρακτικής GRS (GraverMax, GraverMach AT, GraverSmith)