Διαμαντομαρτυλές

Μαρτυλές με διαμάντι, που συνδέεται με κομπρεσέρ για τη διαμόρφωση λαμπερής και διαμανταριστής επιφάνειας.