Μέγκενη για δαχτυλίδια 004-735

Συμπεριλαμβάνει:

    βάση για μανδρέλ
    σετ με 10 διαφορετικά μεγέθη μανδρέλ
    2 βασικούς κώνους
    2 κώνους για να κλειδώνουν
    1 μπάρα τραβήγματος
    1 εξάφωνο καρύδι
    1 γαλλικό εξάγωνο κλειδί

Τα μεγέθη των μανδρέλ είναι: 13.5mm, 14.5mm, 15.5mm, 16.5mm, 17.5mm, 18.5mm, 19.5mm, 20.5mm, 21.5mm, 22.5mm