Πακέτο GraverHone VS δύο γωνιών 003-800-EU

Το σύστημα συμπεριλαμβάνει:
 

  • GraverHone VS
  • Σύστημα ακονίσματος Apex
  • Στήριγμα Apex, ράβδο οδήγησης Apex, δίσκο επιλογής έκτασης δύο γωνιών, δίσκους επιλογής έκτασης Speedline (90, 105 και 120 μοίρες)
  • Δίσκους από διαμάντι με διάφορες κοκκομετρίες (260, 600 και 1200)
  • Βάση δίσκων από διαμάντι