Σύστημα ακονίσματος Apex 003-760

Περιλαμβάνει:

  • Σύστημα ακονίσματος Apex
  • Δίσκο 90°
  • Δίσκο 105°
  • Δίσκο 120°
  • Δίσκο επιλογής έκτασης δύο γωνιών
  • Ράβδο συγκράτησης Apex
  • Πλαίσιο φύλαξης