Λαβή για γραναδόρους GRS 004-000

Λαβή για καλέμια αποκλειστικά της GRS