Δίσκοι ακονίσματος καλεμιού από διαμάντι GRS

  • Κίτρινος δίσκος ακονίσματος, λεπτής κοκκομετρίας 023-120

Μέγιστος αριθμός στροφών: 5.000 στροφές/λεπτό

  • Μπλε δίσκος ακονίσματος, μέτριας κοκκομετρίας 023-123

Μέγιστος αριθμός στροφών: 20.000 στροφές/λεπτό

  • Γκρι δίσκος ακονίσματος, χονδρής κοκκομετρίας 023-122

Μέγιστος αριθμός στροφών: 5.000 στροφές/λεπτό

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δίσκος ακονίσματος: 25 x 2,5mm

Διάμετρος άξονα: 2,35mm