Μαύρο Ρουθήνιο JE26 για στυλό

 

Διαστάσεις

100ml

Συνοδευτικά έγγραφα