Ρόδιο λευκό για στυλό JE28

 

Διαστάσεις

100ml

Συνοδευτικά έγγραφα