Ρόδιο μαύρο για στυλό JE29

 

Διαστάσεις

2gr. Rh/100ml

Συνοδευτικά έγγραφα