Ρόδιο λευκό για μπάνιο JE88

Διατίθενται σε μπουκαλάκια των 100ml

Διαστάσεις

2gr Rh/100ml