Ρόδιο λευκό για στυλό Mashiro

 

Διαστάσεις

 2gr Rh/100ml