Ρόδιο λευκό για μπάνιο Μashiro

 

Διαστάσεις

2gr Rh/100ml