Καλυπτικό βερνίκι JE703

Bερνίκι για τη κάλυψη μέρους του κοσμήματος κατά τη διάρκεια της επιμετάλλωσης.

Διαστάσεις

100ml