Ποτήρια Ζέσεως

Δοχεία ζέσεως των 600ml και των 1000ml