Ντουμπλάρισμα JE 250

 

Διαστάσεις

3gr Au / 1lit.

Συνοδευτικά έγγραφα