Πλάκες Αργύρου

Πάχος:

  • 0,4mm
  • 0,6mm
  • 0,8mm
  • 1mm