Σαρνιέρες Αργύρου

Διάμετρος Σαρνιερών:

  • 2
  • 2,5
  • 3
  • 3,5
  • 4
  • 4,5