Πλάκες Χαλκού

Πάχος:

  • 0,3
  • 0,4
  • 0,6
  • 0,8
  • 1