Βορικό οξύ

Διατίθεται σε λέπι και σε σκόνη. Συσκευασία του 1 κιλού